Press Esc to close


Informacje o Oddziale

PSE Oddział w Warszawie działa w Polsce centralnej i północno-wschodniej i ma swoją siedzibę w stolicy kraju.
Świadczymy na rzecz krajowego Operatora Systemu Przesyłowego firmy PSE SA - kompleksowe, specjalistyczne usługi, związane z programowaniem i kierowaniem pracy sieci przesyłowej... więcej..

Zadania Oddziału

Najważniejsze zadania PSE Oddział w Warszawie
  • Operacyjne zarządzanie siecią przesyłową,
  • Eksploatacja sieci przesyłowej,
  • Prowadzenie ruchu sieci przesyłowej,
  • Planowanie rozwoju sieci przesyłowej,
  • Utrzymanie specjalistycznych systemów teleinformatycznych,
  • więcej..

Zakres usług

  • Energetyczne Linie Tymczasowe (ERS)
  • Regionalne Centrum Nadzoru
  • Centralne Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych (CLCTZ)
  • Analizy rozpływu mocy zwarciowej, sporządzanie nastaw zabezpieczeń
więcej..

Misja PSE

Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i budując potencjał zawodowy naszych pracowników, zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE S.A. oraz tworzymy warunki do rozwoju odnawialnych źródeł energii.”

Przetargi

Przetargi

Zapraszamy do zapoznania się z postępowaniami przetargowymi organizowanymi przez PSE-Centrum SA.
Brak przetargów

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Oddział w Warszawie

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
tel: 22 690 96 01
fax: 22 690 96 06
e-mail: info@pse-centrum.com.pl


Misja PSE S.A.

Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i budując potencjał zawodowy naszych pracowników, zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE S.A. oraz tworzymy warunki do rozwoju odnawialnych źródeł energii.