Informacje o firmie

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne Centrum S.A. działa w Polsce centralnej i północno-wschodniej i ma swoją siedzibę w stolicy kraju.
Świadczymy na rzecz krajowego Operatora Systemu Przesyłowego firmy PSE Operator SA - kompleksowe, specjalistyczne usługi, związane z programowaniem i kierowaniem pracy sieci przesyłowej... więcej..

Zadania spółki

Najważniejsze zadania PSE-Centrum SA
  • Operacyjne zarządzanie siecią przesyłową,
  • Eksploatacja sieci przesyłowej,
  • Prowadzenie ruchu sieci przesyłowej,
  • Planowanie rozwoju sieci przesyłowej,
  • Utrzymanie specjalistycznych systemów teleinformatycznych,
  • więcej..

Zakres usług

  • Energetyczne Linie Tymczasowe (ERS)
  • Regionalne Centrum Nadzoru
  • Centralne Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych (CLCTZ)
  • Analizy rozpływu mocy zwarciowej, sporządzanie nastaw zabezpieczeń
więcej..

Wizja PSE-Centrum

Traktując priorytetowo bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego, współtworzymy rynek energii elektrycznej, aktywnie rozwijając partnerstwo z podmiotami przyłączonymi do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, przestrzegając zasad transparentności działania oraz równego traktowania uczestników rynku.”

Przetargi

Przetargi

Zapraszamy do zapoznania się z postępowaniami przetargowymi organizowanymi przez PSE-Centrum SA.

PSE - Centrum S.A.
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
tel: 22 690 96 01
fax: 22 690 96 06
e-mail: info@pse-centrum.com.pl

Misja Spółki

Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE-Centrum S.A., tworzymy warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, zapewniając naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego.