Press Esc to close


Informacje o Oddziale

PSE Oddział w Warszawie działa w Polsce centralnej i północno-wschodniej i ma swoją siedzibę w stolicy kraju.
Świadczymy na rzecz krajowego Operatora Systemu Przesyłowego firmy PSE SA - kompleksowe, specjalistyczne usługi, związane z programowaniem i kierowaniem pracy sieci przesyłowej... więcej..

Zadania Oddziału

Najważniejsze zadania PSE Oddział w Warszawie
 • Operacyjne zarządzanie siecią przesyłową,
 • Eksploatacja sieci przesyłowej,
 • Prowadzenie ruchu sieci przesyłowej,
 • Planowanie rozwoju sieci przesyłowej,
 • Utrzymanie specjalistycznych systemów teleinformatycznych,
 • więcej..

Zakres usług

 • Energetyczne Linie Tymczasowe (ERS)
 • Regionalne Centrum Nadzoru
 • Centralne Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych (CLCTZ)
 • Analizy rozpływu mocy zwarciowej, sporządzanie nastaw zabezpieczeń
więcej..

Misja PSE

Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i budując potencjał zawodowy naszych pracowników, zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE S.A. oraz tworzymy warunki do rozwoju odnawialnych źródeł energii.”

Aktualności

22 sierpnia 2014 Rekrutacja na stanowiska: Specjalisty w Wydziale Eksploatacji Obwodów Wtórnych (obszar Obliczeń i Analiz) i Referenta w Sekcji Planowania i Rozliczeń.

Czytaj więcej

O Oddziale

Powstanie Oddziału

1 lipca 2014 r. Spółka PSE-Centrum S.A. została połączona ze Spółką-Matką - PSE S.A. i obecnie funkcjonuje jako jej Oddział, pn. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie. Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum Sp. z o.o. została utworzona w roku 1997 z Oddziału Eksploatacji Sieci Przesyłowej Warszawa, wskutek przekształceń restrukturyzacyjnych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W roku 2008 spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Centrum została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 100 % akcji naszej firmy należało do firmy PSE S.A. (pełniącej funkcję krajowego Operatora Systemu Przesyłowego).

więcej..

Zakres usług

Zadania realizowane przez PSE Oddział w Warszawie

 • operacyjne zarządzanie siecią przesyłową,
 • eksploatacja sieci przesyłowej,
 • prowadzenie ruchu sieci przesyłowej,
 • planowanie rozwoju sieci przesyłowej,
 • utrzymanie specjalistycznych systemów teleinformatycznych,
 • wsparcie techniczne procesu przygotowania i realizacji inwestycji,
 • prowadzenie spraw obronnych i ochrona obiektów sieci przesyłowej.

więcej..

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Oddział w Warszawie

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
tel: 22 690 96 01
fax: 22 690 96 06
e-mail: info@pse-centrum.com.pl


Misja PSE S.A.

Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i budując potencjał zawodowy naszych pracowników, zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE S.A. oraz tworzymy warunki do rozwoju odnawialnych źródeł energii.